Nr. Kontaktues: +38344855869

    E-mail: bashkesiaeshpetimtarit@gmail.com

    Adresa: rruga Skenderbeu, 11000, Podujevë

    Facebook/Instagram: Bashkësia e Shpëtimtarit